Home / מוצא אתני

מוצא אתני

קהילת יהודי תימן

באינדקס קהילות תוכלו למצוא פרטים על קהילת יהודי תימן כנסו עכשיו איש זר מדבר בלשון הקודש: תיעוד של קהילת יהודי תימן בשנות ה-90תערוכה חדשה במוזיאון ארצות המקרא בירושלים מציגה את הקהילה היהודית בתימן מבעד לעדשתו של הצלם נפתלי הילגר נדרה צברי בעיר צעדה בתימן, 1987. עלתה לרחובות ב-1992. מתוך התערוכה …

Read More »